Tài chính doanh nghiệp

Cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ về tài chính doanh nghiệp của tập đoàn Kim Eng, chúng tôi cung cấp các giải pháp tài chính doanh nghiệp hiệu quả phù hợp với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.Xác định giá trị doanh nghiệp-Phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng hoặc huy động thêm vốn.-Cổ phần hóa doanh nghiệp.-Sáp nhập và thâu tóm.-Cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp.-Xây dựng chương trình bán/thưởng cổ phiếu để giữ và thu hút nhân sự giỏi.Cổ phần hóa doanh nghiệp-Xây dựng hoạch cổ phần hóa.-Xác định giá trị doanh nghiệp.-Thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng.Tư vấn phát hành cổ phiếu Khi doanh nghiệp cần huy động vốn và niêm yết cổ phiếu tại thị trường chứng khoán trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp:-Lựa chọn những công cụ tài chính thích hợp.-Xây dựng phương án khả thi.-Xác định giá trị doanh nghiệp.-Thực hiện kế hoạch phát hành (ra công chúng hoặc riêng lẻ).Tư vấn niêm yếtChọn lựa thị trường chứng khoán để niêm yết Dựa trên mục tiêu phát triển của doanh nghiệp và tình hình thực tế của các thị trường, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp chọn lựa thị trường phù hợp với doanh nghiệp để niêm yết.Xây dựng hồ sơ niêm yết Chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp khảo sát tổng thể doanh nghiệp và thu thập các thông tin cần thiết để xây dựng Bản cáo bạch và Hồ sơ niêm yết. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ cùng doanh nghiệp đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, xác định giá trị cổ phiếu dự kiến niêm yết.Công bố thông tin và tiếp thị nhà đầu tư Sau khi được chấp thuận niêm yết, chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp công bố thông tin và tổ chức giới thiệu doanh nghiệp và cổ phiếu đến các nhà đầu tư một cách chuyên nghiệp.Hỗ trợ sau khi niêm yết Sau khi cổ phiếu của doanh nghiệp được niêm, chúng tôi sẽ hỗ trợ khi doanh nghiệp có nhu cầu liên quan đến chứng khoán niêm yết, đặc biệt là quá trình công bố thông tin để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và quy định của pháp luật. Với sự hỗ trợ của Tập đoàn Kim Eng, chúng tôi có thể tư vấn cho các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội và niêm yết ở thị trường chứng khoán trong khu vực như Singapore, Hongkong hay tại những thị trường chúng khoán hàng đầu thế giới như Tokyo, London, New York.Tái cấu trúc tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp Những thay đổi trong kinh doanh, vay nợ quá nhiều, tài sản không còn hữu dụng, giảm năng suất… có thể dẫn đến rủi ro cho doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp cấu trúc lại tài sản và nguồn vốn để cắt giảm chi phí, ổn định dòng tiền, mở rộng quy mô kinh doanh một cách hiệu quả.Sáp nhập và Thâu tóm doanh nghiệp Tìm kiếm cơ hội. Tiếp xúc ban đầu và xem xét sơ bộ. Thẩm định doanh nghiệp và cơ hội. Cân nhắc những yếu tố pháp lý. Định giá doanh nghiệp và thu xếp thương lượng.Các dịch vụ tư vấn khác Tùy theo nhu cầu doanh nghiệp, KEVS có thể sử dụng nguồn lực của tập đoàn Kim Eng để thực hiện những tư vấn trong các lĩnh vực về tài chính và quản lý cho tất cả các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngoài ra chúng tôi có thể tổ chức các chương trình tham quan học hỏi các doanh nghiệp ở các nước trong khu vực cho các khách hàng có nhu cầu nhằm tạo cầu nối trao đổi kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm phát triển và tạo các cơ hội hợp tác đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *