Thị trường
1,119.86 + 25.23 (2.30%)
Mở cửa   1,094.63 Cao 12 tuần   1,204.33 P/E   0.00
Cao nhất 1,119.86 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 1,078.01 KLBQ 12 tuần 210,804,744 Vốn hóa 3,025,424.80
Khối lượng 214,649,004 GTBQ 12 tuần(tỷ) 6,492.03 GTGD trong ngày (tỷ)   9,313.35
TIN LIÊN QUAN
Ngày 20/04/2018 19/04/2018 18/04/2018 17/04/2018 16/04/2018 13/04/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu     152,174,130  139,854,490  138,666,630  156,898,440 
Thỏa thuận:     19,930,824  29,435,217  58,324,485  39,228,678 
Chứng chỉ quỹ    
Thỏa thuận:    
Trái phiếu    
Tổng cộng     172,104,954  169,289,707  196,991,115  196,127,118 
Giao dịch NĐTNN            
Mua     11,022,150  7,824,250  7,093,670  9,120,800 
Thỏa thuận:     6,308,710  13,148,990  4,371,950  4,535,300 
Bán     15,353,380  13,065,970  12,371,510  11,929,630 
Thỏa thuận:     3,752,560  11,581,600  1,407,350  3,150,570 
Chênh lệch     -1,775,080  -3,674,330  -2,313,240  -1,424,100 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua    
Tổng lệnh bán    
Chênh lệch    
Khối lượng đặt mua    
Khối lượng đặt bán     0  -
Chênh lệch    
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm