Thị trường
1,016.51 + 0.79 (0.08%)
Mở cửa   1,015.72 Cao 12 tuần   1,204.33 P/E   0.00
Cao nhất 1,018.95 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 1,006.75 KLBQ 12 tuần 186,149,492 Vốn hóa 3,154,896.79
Khối lượng 165,427,382 GTBQ 12 tuần(tỷ) 5,872.15 GTGD trong ngày (tỷ)   4,943.80
TIN LIÊN QUAN
Ngày 15/06/2018 14/06/2018 13/06/2018 12/06/2018 11/06/2018 08/06/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 144,865,820  135,233,070  94,519,770  169,945,710  133,836,660  124,180,340 
Thỏa thuận: 20,561,562  31,336,292  21,536,037  42,538,336  51,707,982  23,971,141 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 165,427,382  166,569,362  116,055,807  212,484,046  185,544,642  148,151,481 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 26,462,190  7,360,940  7,112,240  12,322,590  6,736,450  5,977,440 
Thỏa thuận: 2,692,323  4,304,617  1,103,500  5,423,060  6,461,629  1,991,434 
Bán 46,973,100  30,532,930  7,620,620  14,109,940  10,095,910  7,786,900 
Thỏa thuận: 5,335,473  8,306,940  1,353,500  8,666,122  10,471,080  3,562,400 
Chênh lệch -23,154,060  -27,174,313  -758,380  -5,030,412  -7,368,911  -3,380,426 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm