Thị trường
1,094.63 -43.90 (-3.86%)
Mở cửa   1,138.53 Cao 12 tuần   1,204.33 P/E   0.00
Cao nhất 1,138.53 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 1,094.63 KLBQ 12 tuần 210,722,952 Vốn hóa 2,956,475.73
Khối lượng 204,014,038 GTBQ 12 tuần(tỷ) 6,430.70 GTGD trong ngày (tỷ)   7,293.69
TIN LIÊN QUAN
Ngày 19/04/2018 18/04/2018 17/04/2018 16/04/2018 13/04/2018 12/04/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu   152,174,130  139,854,490  138,666,630  156,898,440  168,958,120 
Thỏa thuận:   19,930,824  29,435,217  58,324,485  39,228,678  11,027,671 
Chứng chỉ quỹ  
Thỏa thuận:  
Trái phiếu  
Tổng cộng   172,104,954  169,289,707  196,991,115  196,127,118  179,985,791 
Giao dịch NĐTNN            
Mua   11,022,150  7,824,250  7,093,670  9,120,800  14,968,600 
Thỏa thuận:   6,308,710  13,148,990  4,371,950  4,535,300  3,681,932 
Bán   15,353,380  13,065,970  12,371,510  11,929,630  19,014,040 
Thỏa thuận:   3,752,560  11,581,600  1,407,350  3,150,570  1,251,932 
Chênh lệch   -1,775,080  -3,674,330  -2,313,240  -1,424,100  -1,615,440 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua  
Tổng lệnh bán  
Chênh lệch  
Khối lượng đặt mua  
Khối lượng đặt bán   0  -
Chênh lệch  
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm