Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AC4 13.60 0.00%
API 31.20 +9.09%
APS 3.00 +3.45%
ART 8.90 -2.20%
BCG 6.00 +0.17%
BED 31.00 0.00%
BSI 15.35 -6.97%
BVS 19.20 -0.52%
CKV 16.00 +8.11%
CMT 10.40 +1.96%
CTC 3.10 0.00%
CTS 13.00 -1.52%
CVN 7.30 0.00%
DIC 6.00 0.00%
DRH 16.90 +6.96%
DSC 27.10 -0.73%
EVG 5.20 +0.19%
FDC 19.70 +3.68%
FIT 6.77 -1.17%
FSC 11.20 0.00%
FTM 12.50 +0.81%
FTS 14.55 +5.82%
FUCTVGF1 13.95 0.00%
FUCVREIT 12.40 -6.77%
HAC 3.60 +2.86%
HBS 2.80 0.00%
HCM 79.80 -3.39%
HFT 23.40 0.00%
IBC 26.65 +1.14%
IDJ 2.60 +8.33%
INC 11.00 0.00%
IVS 9.00 -1.10%
KBC 12.75 +2.00%
KDH 31.40 0.00%
KHB 0.80 0.00%
KLB 9.90 +1.02%
KLF 2.40 -4.00%
LPB 15.60 +5.41%
MSN 85.60 +0.71%
NLG 33.30 +0.91%
ORS 2.50 0.00%
PFL 1.40 0.00%
PSI 4.60 0.00%
QTC 22.40 0.00%
SBS 3.00 +3.45%
SCL 2.90 +7.41%
SDD 1.70 0.00%
SEB 53.00 +8.61%
SHS 22.20 +0.91%
SJF 15.50 +0.65%
SSI 34.15 +1.64%
TCH 21.70 +0.93%
TMX 8.20 0.00%
TNT 2.54 +4.96%
TVB 23.90 +7.66%
TVC 8.00 0.00%
TVS 12.60 +3.28%
VCI 79.60 -0.50%
VDS 11.80 +0.43%
VHG 0.87 +6.10%
VIG 2.70 +3.85%
VIX 9.00 -10.00%
VND 29.60 +0.34%
VRC 20.45 +3.54%
VTJ 8.20 +3.80%
WCS 160.00 -2.44%
WSS 3.80 0.00%

TPB: Bổ sung nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

VSD- 14/12/2017

Căn cứ công văn số 56/2016/TPB.HĐQT ngày 08/12/2017 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo việc bổ sung nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của TPB tại Thông báo số 2999/TB-VSD ngày 16/11/2017 của VSD (ngày đăng ký cuối cùng 24/11/2017) như sau: “Thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông để tạm ứng/chia cổ tức năm 2017 tại ngày 31/12/2017 trên mức vốn Điều lệ hiện có. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ tạm ứng/chia cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý khác”. Đề nghị các Thành viên thông báo nội dung trên đến các nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu TPB tại Thành viên biết.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm