Mã liên quan
Giá
Thay đổi
AAA 30.95 -1.43%
ADS 18.60 -3.12%
AFX 4.50 +2.27%
ALT 13.30 0.00%
ALV 15.20 +9.35%
ATB 1.80 0.00%
ATG 2.94 -1.34%
ATS 39.60 -0.75%
BBS 11.40 0.00%
BDF 27.50 0.00%
BDG 28.50 0.00%
BII 2.10 +5.00%
BMV 10.00 0.00%
BPC 18.00 0.00%
BRR 10.00 0.00%
BT1 18.00 0.00%
BTG 6.00 0.00%
CBS 22.00 0.00%
CDG 9.40 0.00%
CDH 9.80 0.00%
CER 10.70 0.00%
CET 4.70 -4.08%
CGV 1.90 0.00%
CLX 10.60 +0.95%
CTB 31.00 0.00%
CTP 16.40 -1.80%
DNC 33.60 0.00%
DNL 14.00 0.00%
DPC 14.00 0.00%
DRI 11.40 +0.88%
DTD 15.90 -3.64%
DTT 12.20 0.00%
EAD 18.00 0.00%
FCN 23.05 -1.91%
FTI 10.90 0.00%
GGS 10.00 0.00%
GLT 76.00 0.00%
GVT 9.70 -14.91%
HBD 13.20 0.00%
HCD 8.47 +0.12%
HGM 43.00 0.00%
HLS 16.80 0.00%
HMH 11.30 0.00%
HPG 37.55 +0.40%
HPI 16.90 0.00%
HRB 23.50 0.00%
HRG 6.60 0.00%
HTG 18.20 0.00%
HTT 5.92 +6.86%
IDI 11.90 +3.93%
IME 8.60 0.00%
IPA 18.00 0.00%
KGM 11.50 0.00%
L35 5.10 0.00%
L43 5.00 0.00%
L44 1.80 -5.26%
L61 7.90 -1.25%
L62 7.50 0.00%
LBC 12.50 0.00%
LCD 6.60 0.00%
LLM 10.00 -0.99%
LM3 4.20 0.00%
LM7 2.50 -3.85%
LO5 2.80 0.00%
LTG 45.20 -0.66%
MCP 27.80 +6.92%
MGG 22.00 0.00%
MH3 20.20 0.00%
MPT 3.20 -3.03%
NBE 7.00 0.00%
NHH 83.60 0.00%
NNG 6.60 0.00%
NTC 70.80 +0.71%
PIS 14.50 0.00%
PLA 10.50 0.00%
PLP 24.60 +0.41%
PMS 16.70 -1.76%
PPH 16.00 0.00%
PTM 24.90 0.00%
PVR 1.80 0.00%
RTB 12.00 0.00%
SBM 28.00 0.00%
SBV 45.65 +0.11%
SCO 2.00 0.00%
SEA 15.80 +1.28%
SFN 35.00 +3.86%
SGO 1.30 0.00%
SKV 26.00 0.00%
SLC 8.50 0.00%
SNZ 17.40 +14.47%
SPA 13.00 -14.47%
SPB 62.00 0.00%
SPP 19.30 +5.46%
SSM 17.00 0.00%
STK 17.50 +2.94%
STP 4.90 0.00%
SVI 41.70 -0.71%
T12 28.00 0.00%
TCD 17.50 0.00%
TOP 1.60 0.00%
TPC 10.40 0.00%
TTP 36.00 0.00%
TVT 21.30 +3.90%
VBC 26.90 -0.37%
VCM 15.30 0.00%
VGG 52.70 -1.13%
VGL 5.70 0.00%
VGT 11.00 -0.90%
VIH 17.50 0.00%
VKP 0.30 0.00%
VMC 52.20 -1.32%
VOC 19.20 +1.05%
VPK 6.70 -0.15%
VPR 15.00 0.00%
VRG 4.80 +2.13%
X77 0.30 0.00%
XHC 18.00 0.00%

PIS: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

VSD- 12/10/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần Tên chứng khoán Cổ phiếu Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần Mã chứng khoán: PIS Mã ISIN: VN000000PIS7 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2017 -     Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 -     Tỉ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết -     Thời gian thực hiện: Tổng công ty sẽ  thông báo sau -     Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 7, văn phòng Tổng Công ty PISICO Bình Định – CTCP, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định -     Nội dung họp: + Bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do chuyển quyền sở hữu cổ phần của cổ đông nhà nước cho công ty TNHH thương mại Ánh Vy; + Một số nội dung liên quan khác. Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu. Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm