Mã liên quan
Giá
Thay đổi
ACE 25.40 -6.27%
ACS 14.10 0.00%
AMS 8.10 +6.58%
ASD 1.20 0.00%
B82 2.50 +4.17%
BCC 8.10 +6.58%
BDT 14.50 0.00%
BHC 3.30 0.00%
BHV 4.30 0.00%
BMN 8.30 0.00%
BT6 4.20 0.00%
BTC 61.00 0.00%
BTD 16.90 -0.59%
BTS 4.50 0.00%
BXH 16.30 0.00%
C36 13.70 0.00%
C69 5.30 +8.16%
C71 10.10 0.00%
C92 10.00 0.00%
CC1 16.30 0.00%
CC4 12.70 0.00%
CCH 7.30 0.00%
CCM 24.90 +1.63%
CCV 35.00 0.00%
CDR 12.30 0.00%
CE1 8.00 0.00%
CEG 9.50 0.00%
CEO 11.50 -4.17%
CH5 30.00 0.00%
CHC 10.00 0.00%
CI5 11.70 0.00%
CID 2.20 0.00%
CIP 10.00 0.00%
CLH 15.80 -0.63%
CMS 3.80 -2.56%
CNN 14.20 0.00%
CNT 2.90 -14.71%
CQT 2.90 0.00%
CSC 24.40 -0.41%
CT3 7.10 0.00%
CT6 6.50 0.00%
CTN 0.80 0.00%
CTR 24.50 +0.82%
CTX 25.70 0.00%
CX8 10.00 0.00%
CYC 2.00 0.00%
DAC 13.00 0.00%
DC1 13.00 0.00%
DC2 6.50 0.00%
DC4 10.80 -5.26%
DCF 9.70 0.00%
DCT 0.70 0.00%
DGT 11.00 0.00%
DID 5.00 0.00%
DIH 12.20 0.00%
DL1 44.70 -0.67%
DND 17.10 0.00%
DNP 18.10 -6.70%
DOC 11.00 0.00%
DPG 59.50 -2.78%
DPS 1.70 -5.56%
DSG 10.00 0.00%
DTV 18.00 0.00%
G36 5.70 -1.72%
GKM 13.10 -0.76%
GMX 25.00 0.00%
GND 26.70 0.00%
GTH 5.00 0.00%
H11 9.70 0.00%
HAM 18.00 0.00%
HAN 12.00 0.00%
HC3 28.00 +1.82%
HCC 16.50 -0.60%
HCI 4.50 0.00%
HEC 21.50 0.00%
HEJ 13.00 0.00%
HHG 5.70 -3.39%
HLY 15.60 0.00%
HMS 34.10 +4.28%
HOM 4.10 0.00%
HPM 15.10 +0.67%
HTC 27.10 0.00%
HU4 9.00 0.00%
I10 0.80 0.00%
ICC 50.30 0.00%
ICG 6.20 -3.12%
ICI 9.00 0.00%
ICN 31.00 +13.55%
IDV 32.20 0.00%
ITQ 3.00 +3.45%
KDM 2.60 -3.70%
KTT 5.90 0.00%
L12 6.20 0.00%
L14 60.00 +1.69%
L18 8.60 0.00%
L45 3.30 0.00%
LAI 10.00 0.00%
LCC 3.10 0.00%
LCS 4.00 0.00%
LHC 56.00 0.00%
LIC 8.00 0.00%
LIG 4.00 +2.56%
LMI 10.50 0.00%
LQN 9.50 0.00%
LUT 2.20 +4.76%
MBG 2.60 0.00%
MCC 13.00 -5.80%
MCI 5.30 0.00%
MCO 2.00 0.00%
MCT 16.60 0.00%
MEC 2.90 0.00%
MST 3.10 +3.33%
MTS 16.30 0.00%
MVC 10.50 -1.87%
NAC 6.00 0.00%
NDX 14.90 -1.32%
NHA 11.90 -2.46%
NHC 36.40 0.00%
NMK 12.00 0.00%
NTB 0.60 +20.00%
NTP 64.00 +0.79%
PCC 17.60 0.00%
PCM 5.10 0.00%
PEC 10.30 0.00%
PHC 17.30 0.00%
PNT 9.30 +14.81%
PPG 0.70 -12.50%
PTD 13.50 0.00%
PTE 6.30 -14.86%
PTO 13.00 0.00%
PVA 0.50 -16.67%
PVV 1.40 +7.69%
PX1 10.00 0.00%
PXL 3.80 +11.76%
PXM 0.30 -25.00%
QLD 10.00 0.00%
QNC 3.00 0.00%
RCC 18.10 +14.56%
RCD 23.00 +15.00%
S12 0.90 0.00%
S27 5.80 0.00%
S55 21.00 -2.78%
S74 5.00 0.00%
S96 0.50 0.00%
S99 5.10 0.00%
SCC 2.00 0.00%
SCI 9.00 0.00%
SCJ 3.60 +9.09%
SD1 2.00 0.00%
SD2 4.60 -2.13%
SD3 2.70 0.00%
SD4 9.40 0.00%
SD5 9.70 0.00%
SD6 6.40 0.00%
SD7 3.40 0.00%
SD8 0.30 0.00%
SD9 8.40 0.00%
SDA 3.00 0.00%
SDB 1.40 +7.69%
SDC 14.40 0.00%
SDE 2.70 -10.00%
SDG 20.00 0.00%
SDJ 7.90 -14.13%
SDN 35.00 0.00%
SDP 2.70 0.00%
SDT 7.80 0.00%
SDU 11.50 0.00%
SDX 6.80 0.00%
SDY 7.50 0.00%
SIC 13.90 +7.75%
SJC 13.00 -1.52%
SJE 27.00 -3.57%
SJG 7.20 0.00%
SJM 0.80 0.00%
STL 0.60 +20.00%
STV 10.30 -12.71%
SVN 2.20 -8.33%
TA6 7.00 0.00%
TA9 14.20 -5.33%
TBT 1.10 0.00%
TBX 9.00 0.00%
TCK 10.00 0.00%
TEC 7.00 0.00%
TKC 26.50 -0.75%
TLT 12.00 +0.84%
TMW 11.10 0.00%
TNB 5.50 -1.79%
TNM 4.00 +14.29%
TRT 9.00 0.00%
TTC 18.00 -2.70%
TTL 9.70 0.00%
TTZ 5.50 -1.79%
TV2 115.00 0.00%
TV3 25.30 0.00%
TV4 15.80 0.00%
TVA 18.10 0.00%
TVG 0.90 0.00%
TXM 8.80 -9.28%
USC 7.80 0.00%
V11 0.40 0.00%
V12 11.00 0.00%
V15 0.40 -20.00%
V21 18.90 -2.58%
VC1 12.00 0.00%
VC2 15.00 +5.63%
VC3 18.50 -5.61%
VC5 1.20 0.00%
VC6 8.60 0.00%
VC7 17.50 0.00%
VC9 12.50 -3.85%
VCC 11.20 0.00%
VCE 8.00 0.00%
VCG 23.10 -3.35%
VCS 232.00 -1.82%
VCT 5.40 0.00%
VE1 18.80 -1.05%
VE2 11.40 0.00%
VE3 11.00 0.00%
VE9 7.00 +2.94%
VES 1.10 0.00%
VGC 24.20 -1.63%
VGV 10.50 +1.94%
VHL 47.30 0.00%
VIT 14.90 -3.25%
VLB 36.10 0.00%
VTS 14.00 0.00%
VTV 14.80 0.00%
VVN 4.80 +9.09%
VXB 13.40 +9.84%
X18 4.30 0.00%
XMD 4.10 0.00%

MTS: Đại hội cổ đông bất thường năm 2017

VSD- 07/12/2017

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau: Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Vật tư - TKV Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật tư - TKV Mã chứng khoán: MTS Mã ISIN: VN000000MTS1 Mệnh giá: 10,000 đồng Sàn giao dịch: UpCOM Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 18/12/2017

Tập tin đính kèm:

Thông tin liên hệ

 • Tổng đài liên hệ:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 020
 • Giải đáp thắc mắc:
 • (028) 44 555 888
 • (028) 38 271 043
 • Ext: 8094 – 8095 – 8096
 • Đặt lệnh qua điện thoại:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
 • Hỗ trợ trực tuyến:
 • (028) 44 555 888 - Ext: 1
Skype
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm