Thị trường
1,050.25 + 15.56 (1.50%)
Mở cửa   1,034.69 Cao 12 tuần   1,063.47 P/E   0.00
Cao nhất 1,050.25 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 1,020.01 KLBQ 12 tuần 219,599,137 Vốn hóa 2,820,444.76
Khối lượng 281,597,889 GTBQ 12 tuần(tỷ) 5,677.01 GTGD trong ngày (tỷ)   7,627.09
TIN LIÊN QUAN
Ngày 18/01/2018 17/01/2018 16/01/2018 15/01/2018 12/01/2018 11/01/2018
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 256,859,550  294,301,610  294,792,490  256,567,310  320,836,070  288,550,670 
Thỏa thuận: 24,738,339  38,308,822  45,480,875  36,141,164  31,135,293  26,101,765 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 281,597,889  332,610,432  340,273,365  292,708,474  351,971,363  314,652,435 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 19,778,620  18,855,660  18,393,820  17,992,240  25,330,350  18,499,780 
Thỏa thuận: 9,764,690  17,788,640  14,435,380  15,898,742  16,155,150  8,666,816 
Bán 10,541,190  12,664,420  12,875,540  11,382,340  9,331,200  13,627,080 
Thỏa thuận: 1,191,020  6,275,090  2,641,900  3,852,742  2,664,750  2,229,890 
Chênh lệch 17,811,100  17,704,790  17,311,760  18,655,900  29,489,550  11,309,626 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm