Thị trường
0.00 -826.84 (-100.00%)
Mở cửa   0.00 Cao 12 tuần   828.93 P/E   0.00
Cao nhất 0.00 Thấp 12 tuần 0.00 P/B 0.00
Thấp nhất 0.00 KLBQ 12 tuần 176,624,749 Vốn hóa 0.00
Khối lượng 0 GTBQ 12 tuần(tỷ) 3,641.97 GTGD trong ngày (tỷ)   0.00
TIN LIÊN QUAN
Ngày 23/10/2017 20/10/2017 19/10/2017 18/10/2017 17/10/2017 16/10/2017
Qui mô giao dịch  
Cổ phiếu 194,440,930  175,594,060  143,640,120  183,072,810  162,264,680  149,580,780 
Thỏa thuận: 16,213,271  20,776,259  25,707,618  15,866,356  14,956,432  19,410,733 
Chứng chỉ quỹ
Thỏa thuận:
Trái phiếu
Tổng cộng 210,654,201  196,370,319  169,347,738  198,939,166  177,221,112  168,991,513 
Giao dịch NĐTNN            
Mua 7,033,560  6,994,460  4,787,350  11,969,370  6,214,000  6,023,560 
Thỏa thuận: 3,728,170  2,710,010  1,120,000  1,939,326  4,862,460  11,693,900 
Bán 6,044,490  7,542,440  9,246,930  9,404,080  6,737,560  6,152,680 
Thỏa thuận: 3,160,670  2,349,016  2,220,000  3,399,326  3,577,160  583,900 
Chênh lệch 1,556,570  -186,986  -5,559,580  1,105,290  761,740  10,980,880 
Cung cầu            
Tổng lệnh mua
Tổng lệnh bán
Chênh lệch
Khối lượng đặt mua
Khối lượng đặt bán 0  -
Chênh lệch
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Phú Cường - Phó Giám đốc phụ trách sản phẩm